btnmenu

021-77751404

salamatpars
btnmenu

مشاوره سلامت

مشاوره سلامت

عرصه پزشکی از مواردی است که صاحبان آن بیشتر بصورت سنتی و عرفی به ان نگاه می کنند .

اینکه فردی بیمار می شود و مجبور است نزد پزشک و مراکز درمانی برود. پزشک با نگاهی از بالا دستورات لازم را صادر می نماید و بیمار هم موظف است آنرا اجرا نماید.

دیر وقتی است که این نگاه به پایان مسیر خود رسیده است اما همکاران پزشک در بسیاری از موارد یا متوجه نمی شوند یا برای دوری از استرس اصل انرا انکار میکنند .

حتی کشور های کوچک عربی بدون کمترین سابقه و تمدن پزشکی در این عرصه از همسایه متمدن و صاحب طب ایرانی و سنتی خود جلوتر قرار گرفته اند.

تحولات دنیای امروز سریع تر از آن است که افراد بخواهند با تکیه به روش های سنتی مانع از ایجاد روش های جدید و حفظ روش های قدیی شوند.

شرکت بهسازان سلامت پارس با درک درستی از این تحولات آمادگی دارد تجربیاتی ارزشمند و البته ناکافی  خود در این عرصه در خدمت همکاران گرامی قرار دهد.

عزیزانی که این تحولات را درک نموده و در صدد راهی برای پیدا کردن جایگاه خود در این عرصه هستند  می توانند از ظرفیت های مشاوره ای ما بهره ببرند.

دکتر محمود سلامت زاده

 مدیر عامل شرکت بهسازان سلامت پارس

تلفن :77751404-021