btnmenu

021-77751404

salamatpars
btnmenu

برند سازی

برند سازی

در اطراف ما کم نیستند مراکزی که در دیزاین و فضا سازی داخلی کم نظیرند.

میلیون ها تومان هزینه برای ایجاد دکوری زیبا و مخاطب پسند اما هیچگاه برد نفوذ این مراکز از محله خودشان هم فراتر نمی رود.

جالب انکه صاحبان چنین مراکزی برای جبران هزینه های انجام شده بی محابا هزینه های متعددی در پیک های کاغذی و سایت ها می کنند اما نتایج راضی کننده نیست. همکاران پزشکی که در صدد هستند کسب و کار خود را برند کنند و انگونه حرکت کنند که مورد توجه میلیونها ایرانی و حتی از سراسر جهان شوند و بدون تبلیغات کور و هزینه های گزاف خود را به نظام سلامت و مخاطبان آن به نحو شایسته بشناسانند می توانند از خدمات مشاوره ای شرکت بهسازان سلامت پارس بهره ببرند .     تا دیر نشده با ما تماس بگیرید.

دکتر محمود سلامت زاده

 مدیر عامل شرکت بهسازان سلامت پارس

تلفن :77751404-021